EMDR-behandeling bij oorlogsveteranen: Een replicatieonderzoek

EMDR - Treatment for war veterans: A replication investigation

Description

Volgens de multidisciplinaire richtlijnen is EMDR een van de meest geschikte psychologische interventies bij relatief eenvoudige vormen van PTSS. Veteranen hebben een verhoogde kans op complexere vormen van PTSS. In onderhavig onderzoek wordt eerder onderzoek gerepliceerd en wordt getoetst in hoeverre door oorlogsveteranen gerapporteerde dalingen in emotionaliteit bij EMDR-sessies zich vertalen in verbeteringen op een gevalideerd meetinstrument met een bredere effectmaat. De dalingen in de lijdenslast van de traumatische beelden, gerapporteerd tijdens en tussen de EMDR-sessies, vertalen zich niet in dalingen in scores op deze effectmaat. Slechts enkele patiënten profiteren substantieel van de EMDR-behandeling. Bevindingen suggereren dat het succes van een EMDR-behandeling enigszins toeneemt naarmate er minder complicerende achtergrondkenmerken zijn. Hoe ongunstiger de uitgangssituatie van de patiënt, des te moeilijker kan worden volstaan met geïsoleerde behandeltechnieken zonder de context in acht te nemen. In de discussie wordt de trend bekritiseerd om behandelmethoden die empirisch ondersteund zijn voor een bepaalde aandoening, op grond van weinig verder onderzoek al toe te passen bij andere aandoeningen. Meer voorzichtigheid is hierbij geboden.

According to multidisciplinary guidelines, EMDR is one of the most effective psychological interventions when applied to relatively simple forms of PTSD. Veterans have an increased risk of developing more complex forms of PTSD. The present study replicates the study and investigates whether the decreases in emotionality reported by veterans in EMDR sessions translate into improvement on a validated instrument with a wider scope. The decline in the emotionality of the traumatic images, reported during and between EMDR sessions, does not translate in reductions in scores on this outcome measure. Only a few patients were shown to substantially benefit from EMDR treatment. Current findings suggest that the success of EMDR treatment increases slightly once there are fewer complicating background factors. The poorer the baseline of the patient, the more difficult it is to suffice with isolated treatment techniques without taking the context into account. In the discussion the trend is criticized to apply treatment methods empirically supported for a specific ailment to other ailments without sufficient additional proof. More caution is warranted.

Format

Journal

Language

Dutch

Author(s)

Irene Schrier
Dorien Eising
Anton Hafkenscheid

Original Work Citation

Schrier, I., Ising, D., & Hafkenscheid, A. (2017). [EMDR - Treatment for war veterans: A replication investigation]. Tijdschrift voor Psychotherapie, 43(4), 255-268. Dutch

Collection

Citation

“EMDR-behandeling bij oorlogsveteranen: Een replicatieonderzoekEMDR - Treatment for war veterans: A replication investigation,” Francine Shapiro Library, accessed October 25, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/24808.

Output Formats