EMDR-behandeling bij oorlogsveteranen

EMDR - Treatment of war veterans

Description

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is een bewezen effectieve behandeling voor posttraumatische stressstoornis (PTSS). De literatuur over de werkzaamheid van EMDR bij complexere vormen van PTSS is echter minder eenduidig. Er is ook weinig bekend over de werkzaamheid van EMDR bij oorlogsveteranen die tijdens hun missie in oorlogsgebieden getraumatiseerd raakten. In een door de auteurs uitgevoerd explorerend onderzoek werden veranderingen in de intensiviteit en de spanning van het traumatisch beeld gedurende EMDR-behandeling bij getraumatiseerde veteranen vergeleken met veranderingen in het algehele klachtenbeeld (de algehele lijdensdruk). De bevindingen suggereren enerzijds dat er sprake is van een significante vermindering in de gerapporteerde subjectieve lijdensdruk van traumatische beelden na EMDR-behandeling, anderzijds dat de ernst van gerapporteerde algehele psychische klachten niet afneemt. De bevindingen worden bediscussieerd in het licht van hun klinische betekenis.

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is a proven effective treatment for post-traumatic stress disorder (PTSD). However, the literature on the efficacy of EMDR in more complex forms of PTSD is less unambiguous. Little is also known about the efficacy of EMDR in war veterans who were traumatized during their mission in war zones. In a survey conducted by the authors, changes in the intensity and the stress of the traumatic image during EMDR treatment in traumatized veterans were compared to changes in the overall complaints image ( The overall Lijdensdruk). The findings suggest on the one hand that there is a significant reduction in the reported subjective lijdensdruk of traumatic images after EMDR treatment, on the other hand that the severity of reported overall mental complaints is not Decreases. The findings are discussed in the light of their clinical significance.

Format

Journal

Language

Dutch

Author(s)

Floris Kersloot
Marc de Boer
Anton Hafkenscheid

Original Work Citation

Kersloot, F., de Boer, M., & Hafkenscheid, A. (2016). [EMDR - Treatment of war veterans]. Tijdschrift voor Psychotherapie, 42(4). Dutch

Collection

Tags

Citation

“EMDR-behandeling bij oorlogsveteranenEMDR - Treatment of war veterans,” Francine Shapiro Library, accessed October 26, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/24809.

Output Formats