Klachtenverandering en modererende kenmerken van complex trauma gedurende EMDR behandeling bij veteranen

Complaints, change, and moderating characteristics of complex trauma during EMDR treatment in veterans

Description

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is een bewezen effectieve en veelvuldig ingezette behandeling voor Post-Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Echter,literatuur betreffende de werkzaamheid van EMDR bij complex trauma onder oorlogsveteranen is minder eenduidig. Als veelvuldig gebruikte behandeling onder deze doelgroep is wetenschappelijke verdieping op zijn plaats. In dit kader wordt allereerst een verandering van het traumatisch beeld, in termen van intensiviteit en spanning, en psychische klachten gedurende EMDR gemeten. Daarnaast wordt de invloed van complex trauma kenmerken als persoonlijkheidsproblematiek, aantal traumata en moral injury in kaart gebracht. Dit werd uitgevoerd aan de hand van dossiers van oorlogsveteranen die onder behandeling zijn van het Sinai Centrum. Uit de resultaten blijkt een significante vermindering van het traumatisch beeld na EMDR, maar geen verandering in psychische klachten. Moderatoreffecten voor de kenmerken van complex trauma werden niet gevonden. In de discussie wordt de theorie ten aanzien van de discrepantie tussen vermindering van het traumatisch beeld en psychische klachten besproken en worden klinische en researchimplicaties behandeld.

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is a proven effective and frequently used treatment for Post-traumatic Stress disorder (PTSD). However, literature concerning the efficacy of EMDR in complex trauma among war veterans is less unambiguous. As a frequently used treatment under this target group, the scientific floor is in place. In this context, a change of the traumatic image, in terms of intensity and tension, and psychological complaints during EMDR is first measured. In addition, the influence of complex trauma characteristics as a personality problem, number of trauma and moral injury are mapped. This was carried out on the basis of dossiers of war veterans under the treatment of the Sinai centre. The results show a significant reduction in the traumatic image after EMDR, but no change in mental complaints. Moderator effects for the characteristics of complex trauma were not found. In the discussion, the theory of the discrepancy between the reduction of the traumatic image and psychological complaints is discussed and clinical and research implications are dealt with.

Format

Book

Language

Dutch

Author(s)

Floris Kersloot

Original Work Citation

Collection

Citation

“Klachtenverandering en modererende kenmerken van complex trauma gedurende EMDR behandeling bij veteranenComplaints, change, and moderating characteristics of complex trauma during EMDR treatment in veterans,” Francine Shapiro Library, accessed April 17, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/24840.

Output Formats