Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)

Description

Samenvatting: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een nieuwe behandelingmethode voor posstraumatische stress-stoornis en andere trauma gerelateerde angstklachten. In essentie behlst EMDR het volgende: clienten nemen traumatische of aversieve herinnering in gedachten en voeren onderwijl oogbeweginggen uit door de hand van de therapeut te volgen. Onder invloed van de oogbewegingen zouden negatieve herinnineringen hun pathognee karakter verliezen en alsnog adequatt worden verwerkt. Na een beknopte uiteenzetting over de achtergrond van EMDR en de toepassing van deze techniek bij kinderen, wordt de procedure beschreven en toegelicht aan de hand van twee gevalsbeschrijvingen. SPeciale aandacht gatt daarbij ui narr dehandelingsaspecten die voor het gebruik van EMDR bij kinderen relevant kunnen zijn. EMDR lijkt een nuttige aanvulling op reeds beschikbare beahndelingsvormen. Vooralsnog is een kritische houding echter beboden.

Summary: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is a new treatment method for posstraumatic stress disorder and other trauma related anxiety disorders. In essence, EMDR discusses the following: clients take up traumatic or aversive memories and, in the process, perform eye movement by following the therapist's hand. Under the influence of eye movements negative memories would lose their pathognical character and still be adequately processed. After a concise explanation of the background of EMDR and the application of this technique in children, the procedure is described and explained on the basis of two case descriptions. Special attention is given to aspects of the treatment that may be relevant to the use of EMDR in children. EMDR seems to be a useful addition to already available forms of sanitation. For the time being, however, a critical attitude has been banned.

Format

Journal

Language

Dutch

Author(s)

Ad de Jongh
Eric ten Broeke

Original Work Citation

de Jongh, A., & ten Broeke, E.  (2010, November). [Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)]. Bijblijven, 26(1), 24. Dutch

Collection

Citation

“Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR),” Francine Shapiro Library, accessed September 27, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/24850.

Output Formats