EMDR u liječenju postpartalnog PTSP-a

EMDR in the treatment of postpartum PTSD

Description

Cilj rada je prikazati protokol EMDR-a kao mogućeg prvog izbora načina liječenja postpartalnog PTSP-a. Postpartalni PTSP najčešće je uvjetovan traumatskim događajima u vrijeme trudnoće, poroda ili neposredno nakon poroda. Najčešće se radi o ozbiljnim komplikacijama trudnoće, komplikacijama poroda s neželjenim ishodima po majku ili dijete, produljenim i kompliciranim porodima, hemoragijama, preranim porodom, gubitkom djeteta. U kliničkoj slici kod prvog pregleda pacijentice dominirala su intruzivna sjećanja na porod s izrazitim osjećajem krivnje, nesanicom, padom raspoloženja i suicidalnim idejama. U terapiju se uvedu antidepresivi SSRI skupine s malim dozama anksiolitika. Postupno se povisi doza do maksimalne dnevne doze te se u terapiju uvede i mirtazapin. Klinička slika biva djelomično kupirana te se pacijentica vraća na posao. Pojavom nuspojava (povećanje TT) pacijentica samostalno prestaje uzimati lijekove. Po pogoršanju psihičkog stanja pacijentica odbija uzimati psihofarmake te se započne terapija EMDR- om. Nakon dovršetka iste pacijentica je bez simptoma, uredno funkcionira i ne uzima lijekove.

The aim of this paper is to present the EMDR Protocol - and as a possible first choice of treatment mode postpartum PTSD. Postpartalni is most often post0traumatic stress disorder caused by traumatic events during pregnancy, childbirth or immediately after birth. The most common are serious complications of pregnancy, complications of childbirth with unwanted outcomes for the mother or child, prolonged and complicated porodima, hemoragijama, occurs forty, the loss of a child. In the clinical picture at the first examination the patient was dominated by the intruzivna of the memory of childbirth with a pronounced sense of guilt, insomnia, decline in mood and suicidal ideas. In therapy introduce antidepressants SSRIS groups with small doses anksiolitika. Gradually increase the dose up to a maximum daily dose and is in therapy and introduce the mirtazapin. The clinical picture is partially kupirana and the patient returns to work. With the advent of the side-effects (increase in TT) patient self ceases to take medication. By the deterioration of the mental state of a patient refusing to take psihofarmake and start therapy, EMDR-om. After the completion of the same patients without symptoms, in good works and not on the pill.

Format

Conference

Language

Croatian

Author(s)

Marija Kudumija Slijepcevic
Jadranka PevecJadranka Pevec
Stipe DrmićStipe Drmić

Original Work Citation

Slijepcevic, M. K., Pevec, J. P., & Drmić, S. D. (2017, November). [EMDR in the treatment of postpartum PTSD]. Poster presented at the 1st Croatian Congress of Psychological Trauma

Collection

Citation

“EMDR u liječenju postpartalnog PTSP-a EMDR in the treatment of postpartum PTSD,” Francine Shapiro Library, accessed May 20, 2018, https://emdria.omeka.net/items/show/25105.

Output Formats