EMDR u liječenju postpartalnog PTSP-a

EMDR in the treatment of postpartum PTSD

Description

Cilj rada je prikazati protokol EMDR-a kao mogućeg prvog izbora načina liječenja postpartalnog PTSP-a. Postpartalni PTSP najčešće je uvjetovan traumatskim događajima u vrijeme trudnoće, poroda ili neposredno nakon poroda. Najčešće se radi o ozbiljnim komplikacijama trudnoće, komplikacijama poroda s neželjenim ishodima po majku ili dijete, produljenim i kompliciranim porodima, hemoragijama, preranim porodom, gubitkom djeteta. U kliničkoj slici kod prvog pregleda pacijentice dominirala su intruzivna sjećanja na porod s izrazitim osjećajem krivnje, nesanicom, padom raspoloženja i suicidalnim idejama. U terapiju se uvedu antidepresivi SSRI skupine s malim dozama anksiolitika. Postupno se povisi doza do maksimalne dnevne doze te se u terapiju uvede i mirtazapin. Klinička slika biva djelomično kupirana te se pacijentica vraća na posao. Pojavom nuspojava (povećanje TT) pacijentica samostalno prestaje uzimati lijekove. Po pogoršanju psihičkog stanja pacijentica odbija uzimati psihofarmake te se započne terapija EMDR- om. Nakon dovršetka iste pacijentica je bez simptoma, uredno funkcionira i ne uzima lijekove.

The aim of the paper is to present the EMDR protocol as a possible first choice of treatment of post-partaly PTSD. Postpartum PTSD is usually caused by traumatic events during pregnancy, childbirth or immediately after childbirth. It is most often a serious complication of pregnancy, complications of childbirth with unwanted outcomes per mother or child, prolonged and complicated births, hemorrhagic events, early birth, loss of child. In the clinical picture when the patient was first examined, intrusive memories of childbirth were dominated with a distinct sense of guilt, insomnia, mood swings and suicidal ideas. The therapy is introduced to the SSRI group Antidepressers with low doses of anxiolytic.  With the occurrence of adverse reactions (increase TT), the patient stops taking the medication independently. In the worsening of the psychological state, the patient refuses to take psychofarmake and the EMDR therapy begins. After completing the same patient has no symptoms, it works neatly and does not take medication.

Format

Conference

Language

Croatian

Author(s)

Marija Kudumija Slijepcevic
Jadranka Pevec
Stipe Drmić

Original Work Citation

Slijepcevic, M. K., Pevec, J., & Drmić, S. (2017, November). [EMDR in the treatment of postpartum PTSD]. Poster presented at the 1st Croatian Congress of Psychological Trauma with international participation, Split, Croatia

Collection

Citation

“EMDR u liječenju postpartalnog PTSP-aEMDR in the treatment of postpartum PTSD,” Francine Shapiro Library, accessed October 22, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/25361.

Output Formats