Şizofreni Olgusunda Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Uygulaması ve Kliniğe Etkileri: Olgu Sunumu

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy on a patient with schizophrenia and clinical effects: A case study

Description

Şizofreni hastalarının öykülerinde travmatik yaşam olayları sık görülmektedir. Bu durum hem hastalığın ortaya çıkışına hem de var olan hastalığın gidişinin kötüleşmesine yol açabilir. Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) travmatik yaşam olaylarının tedavisinde kullanılan etkin bir terapi yöntemidir. 1980’lerde Shapiro tarafından geliştirilmiştir. EMDR birçok Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) hastasının tedavisinde yaygın olarak kullanılmasına rağmen, psikotik bozukluk hastalarında uygulanmasına çok fazla rastlanmamaktadır. Bu makalede çocukluk çağı cinsel istismarı ve travmatik özellikte olabilecek zorunlu psikiyatrik yatış yaşantısı olan bir şizofreni hastasında EMDR ile psikiyatrik yakınmalarının gidişi ve tedavisi tartışılmıştır. 8 yıldır şizofreni bozukluk tanısı olan olguya antipsikotik tedavi yanı sıra 2 seans EMDR uygulanmış ve sonuç olarak genel klinik gidişinde olumlu yönde bir değişim gözlenmiştir. Bu olguyla ilgili düşüncelerimiz EMDR tedavisinin TSSB ve psikotik bozukluk birlikteliğinde etkili, güvenli ve kısa süreli bir müdahale olduğu şeklindedir. Ancak EMDR’nin şizofreni olgularının tedavisindeki yeri ile ilgili literatür oldukça kısıtlıdır ve konuyla ilgili çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Being exposed to traumatic experiences is rather common in patients with schizophrenia. Adverse experiences may induce the onset of psychotic symptoms or trigger current symptoms to be exacerbated. Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) is an effective therapy in the treatment of incidences with underlying traumatic experiences, there by it can be conducted on various cases in addition to other treatments such as psycho-medication or another therapy method. It was developed by Shapiro in 1980s. Although desensitization is widely applied on patients with Post-Traumatic Stress Disorder, it is unusual for EMDR therapy to be safely and effectively performed in the treatment of psychotic disorder sor symptoms. In the present case study, EMDR treatment process and course of psychiatric state in a patient with history of child hood abuse and forced psychiatric residency will be discussed. The patient who had a diagnosis of schizophrenia for 8 years was treated with antipsychotic treatment as well as 2 sessions of EMDR, and as a result, a positive change was observed in her general clinical course. Our thoughts on this phenomenon are that EMDR treatment is an effective, safe and short-term intervention in the comorbidity of PTSD and psychotic disorders. However, the literature about the place of EMDR in the treatment of schizophrenia cases is rather limited and much more research is needed.

Format

Journal

Language

Turkish

Author(s)

Alişan Burak Yaşar
Seda Kiraz
Dilara Usta
Ayşe Enise Abamor
Meliha Zengin Eroğlu
Önder Kavakci

Original Work Citation

Yaşar, A. B., Kiraz, S., Abamor, A. E., Zengin Eroğlu, M., & Kavakci, Ö. (2017). [Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy on a patient with schizophrenia and clinical effects: A case study].   Turkish

Collection

Citation

“Şizofreni Olgusunda Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Uygulaması ve Kliniğe Etkileri: Olgu SunumuEye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy on a patient with schizophrenia and clinical effects: A case study,” Francine Shapiro Library, accessed June 17, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/25423.

Output Formats