EMDR en schematherapie

EMDR and schema therapy

Description

Inleiding In toenemende mate worden EMDR en schematherapie gecombineerd toege-past. Voorbeelden zijn te vinden bij Aalders en Van Dijk (2012) en bij Driessen en Ten Broeke (2014). Binnen de Vereniging EMDR Nederland is de Special Interest Group EMDR en schematherapie opgericht met als doel ervaringen met deze gecombineerde behandeling te bespreken en verder uit te diepen. In dit hoofdstuk worden verschillende opties voor de combinatie van EMDR met schematherapie beschreven en er worden suggesties gedaan hoe deze optimaal toe te passen. Het hoofdstuk begint met een beschrijving van sche-matherapie. Hierin komt aan de orde wat onder schema's wordt verstaan, hoe disfunctionele schema's aan de basis liggen van persoonlijkheidsproblematiek en hoe schematherapie kan worden ingezet om deze problematiek te behande-len. Daarna volgt een beschouwing over de plaats van traumabehandeling bin-nen de schematherapie. Vervolgens is een deel gewijd aan de verhouding tus-sen schematherapie en EMDR-'rechtsom'. In het laatste deel wordt stilgestaan bij combinaties van EMDR en imaginaire rescripting (IR). Schematherapie Schematherapie is ontwikkeld door Young en collega's vanuit het gedachten-goed van Beck (1976, 1990). Elementen van verschillende therapeutische scho-len zijn geïntegreerd in een model voor behandeling van persoonlijkheids-stoornissen (Young, 1990, 1999). Schematherapie omvat cognitieve en op gedrag(sverandering) gerichte interventies. Daarnaast wordt er veel waarde toegekend aan op emotionele verandering gerichte, experiëntiële technieken en aan de therapeutische relatie. Schematherapie richt zich op de behandeling van patiënten met persoonlijkheidsproblematiek. De focus van de therapie ligt

Author(s)

Janie Van Dijk
Hellen Hornsveld
Tilly Koolstra

Original Work Citation

van Dijk, J., Hornsveld, H., & Koolstra, T. (2015, December). [EMDR and schema therapy]. In Erik ten Broeke, Ad de Jongh, and Hans-Jaap Oppenheim (Eds.), Praktijkboek EMDR deel II. Toepassingen voor nieuwe patiëntengroepen en stoornissen. Pearson, Amsterdam

Collection

Citation

“EMDR en schematherapie EMDR and schema therapy,” Francine Shapiro Library, accessed August 14, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/25436.

Output Formats