Bilişsel davranışçı ve EMDR terapi yöntemlerinin dikkat eksikliği üzerindeki itkinliğinin incelenemesiInvestigation of the effectiveness of cognitive behavior and EMDR therapy on attention deficit disorder

Description

Bu çalışmanın amacı Bilişsel Davranışçı Terapi ve Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) yönteminin zihinsel yetersizliği olan bireylerin dikkat süresi üzerindeki etkililiği incelemektir. Çalışmada yarı deneysel model olan tek desenli araştırma modellerinden dönüşümlü uygulamalar modeli kullanılmıştır. Bu modelle uygulanan programın etkililiği beş öğrencide ayrı ayrı incelenmiştir. Araştırma 2018/2019 öğretim yılında İstanbul ilinde rehabilitasyon merkezine devam eden zihinsel yetersizliği olan iki öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmanın verileri araştırmanın bağımlı değişkeni olan öğrencilerin dikkat eksikliği düzeyleri Burdon Dikkat Testi ile ölçülmüştür. Araştırmada tek denekli araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışmanın başlangıcında, özel eğitim merkezinin rehberlik odasında başlangıç düzeyi verisi elde edilmiştir. Başlangıç düzeyi verisinin kararlı olduğu görüldükten sonra, Bilişsel Davranışçı ve EMDR uygulaması uygulanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular grafik üzerinde gösterilmiştir. Grafikler başlama düzeyi ile uygulama evresi sonunda gelinen düzey arasındaki mesafenin uzaklığı etkililik derecesini incelenmiştir. Araştırma sonunda, yapılan uygulamaların zihinsel yetersizlik gösteren bireylerin dikkat süresi üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, bu etkililik düzeyinin EMDR uygulamasının Bilişsel Davranışçı uygulamasına göre daha fazla etkili olduğu da görülmüştür. Araştırma sonunda EMDR uygulamasının zihinsel yetersizliği olan bireylerin dikkat süreleri üzerinde Bilişsel Davranışçı uygulamasından daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

The aim of this study was to investigate the effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy and Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) on the duration of attention of individuals with intellectual disabilities. In the study, the rotational applications model, which is a quasi-experimental model, is used. The effectiveness of the program implemented with this model was investigated separately in five students. The research was carried out with two students with mental disability who were attending rehabilitation center in İstanbul in 2018/2019 academic year. The data of the study were measured by Burdon Attention Test. A single-subject research design was used. At the beginning of the study, initial level data were obtained in the guidance room of the special education center. After the baseline data were determined to be stable, Cognitive Behavioral and EMDR were applied. The results of the study are shown on the graph. The degree of effectiveness of the distance between the initial level of the graphs and the end of the application phase was examined. At the end of the research, it was observed that the applications were effective on the attention span of the individuals with intellectual disabilities. In addition, this level of effectiveness was found to be more effective than the Cognitive Behaviorist practice of EMDR. As a result, the study, it was revealed that EMDR application was more effective on cognitive behavioral behaviors of individuals with intellectual disabilities.

Format

Journal

Language

Turkish

Author(s)

Öğretim Üyesi Fatih Bal

Original Work Citation

Bal, F. (2018). [Investigation of the effectiveness of cognitive behavior and EMDR therapy on attention deficit disorder]. International Social Sciences Studies Journal, 4(25), 5245-5258. Turkish

Collection

Citation

“Bilişsel davranışçı ve EMDR terapi yöntemlerinin dikkat eksikliği üzerindeki itkinliğinin incelenemesiInvestigation of the effectiveness of cognitive behavior and EMDR therapy on attention deficit disorder,” Francine Shapiro Library, accessed August 2, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/25728.

Output Formats