Traumabehandeling met het schemamodusmodel en EMDR: Handvatten voor casusconceptualisatie en interventiesTrauma treatment with the schema mode model and EMDR

Description

Tussen traumagerelateerde klachten zoals PTSS en persoonlijkheidsproblematiek bestaat veel overlap. Deze overlap pleit voor een meer geïntegreerde behandeling. Eerder is beschreven dat EMDR en schematherapie elkaar hierin goed kunnen aanvullen en ondersteunen (Driessen & ten Broeke, 2014; van Dijk, Hornsveld, & Koolstra, 2015). In dit artikel bouwen wij hierop voort en richten wij ons specifiek op de mogelijkheden van het modusmodel bij het conceptualiseren en uitvoeren van een EMDR-behandeling. Wij laten zien hoe het modusmodel behulpzaam kan zijn bij het maken van een casusconceptualisatie en bij het selecteren van relevante targets voor traumabehandeling. Vervolgens beschrijven we mogelijke stagnaties en moeilijkheden tijdens de EMDR-behandeling en welke interventiemogelijkheden het modusmodel hierin biedt. Tot slot laten we vanuit beide therapiemethoden technieken zien die de gezonde-volwassenemodus kunnen versterken.

Trauma-related disorders, such as PTSD and personality disorders, overlap considerably. This pleads for a more integrated approach in treatment. Earlier it has been described that EMDR and schema focused therapy can complement and support each other (Driessen & ten Broeke, 2014; van Dijk et al., 2015). In this article we build on this by focussing specifically on the possibilities of the schema mode model in the case conceptualization and execution of EMDR treatment. We show how the schema mode model can be helpful in creating a case conceptualization and selecting relevant targets for trauma treatment. Next, we describe potential stagnations and difficulties during EMDR treatment and how (interventions based on) the schema mode model can be helpful. Finally, from both therapy methods, techniques are described that can enhance the healthy adult mode in order to improve and fasten a positive therapeutic outcome.

Format

Journal

Language

Dutch

Author(s)

Linda Hummel
Annemieke Driessen

Original Work Citation

Hummel, L., & Driessen, A. (2018, September). [Trauma treatment with the schema mode model and EMDR]. Gedragstherapie, 51(3), 186-206. German

Collection

Citation

“Traumabehandeling met het schemamodusmodel en EMDR: Handvatten voor casusconceptualisatie en interventiesTrauma treatment with the schema mode model and EMDR,” Francine Shapiro Library, accessed October 17, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/26121.

Output Formats