EMDR memoria e terapia

EMDR therapy and memory

Description

A terapia EMDR está fortemente ligada aos estudos sobre a memoria. O tratamento EMDR baséase na identificación, acceso, e procesamento das memorias asociadas cos problemas actuais do paciente, é dicir, aquelas experiencias que o cerebro non podería asimilar e integrar, e ao quedar almacenadas disfuncionalmente, alimentan os síntomas actuais. Ademais o modelo teórico de EMDR ten sido asociada cos conceptos da memoria de traballo, as diferenzas entre a memoria traumática e memoria común, e memoria a curto e longo prazo. A relación destes conceptos coa terapia EMDR basearase nunha revisión da evidencia empírica recente.

EMDR therapy is strongly linked to memory studies.
EMDR treatment is based on identification, access, and memory processing associated with current problems patient, that is, those experiences that the brain could not assimilate and integrate, and when stored dysfunctionally, feed the current symptoms. In addition, the theoretical model of EMDR has been associated with working memory concepts, the differences between traumatic memory and common memory, and short and long term memory. The relation of these concepts to the EMDR therapy will be based on a review of the empirical evidence recent.

Format

Journal

Language

Spanish

Author(s)

Anabel González Vázquez
Dolores Mosquera

Original Work Citation

González, A., & Mosquera, D. (2013). [EMDR therapy and memory]. Cadernos de Psicoloxía, 34, 75-110

Collection

Citation

“EMDR memoria e terapiaEMDR therapy and memory,” Francine Shapiro Library, accessed October 28, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/26153.

Output Formats