Effekten av eye movement desensitization och reprocessing terapin som behandling av posttraumatisk stressyndrom The effect of eye movement desensitization and reprocessing therapy in the treatment of post-traumatic stress disorder: A scoping review

Description

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada parempi käsitys Eye Movement Desensitization ja Reprocessing (EMDR) terapiasta Posttraumaattisen stressihäiriön (PTSD) hoitomenetelmänä. Tutkimuksen ongelman määrittely oli: Mikä vaikutus EMDR terapialla on Traumaperäisen Stressihäiriön oireisiin? Sairaanhoitajat tulevat kohtaamaan ammattialallaan potilaita, jolla on PTSD. Näin ollen, sairaanhoitajilla on hyödyksi olla pätevää tietoa ja ymmärrystä Traumaperäisestä Stressihäiriöstä hoidon laadun varmistamiseksi. Lisäksi, koska Suomeen tulee vuosittain uusia pakolaisia, jotka kärsivät Traumaperäisestä Stressihäiriöstä on nyt tavallisempaa, että tästä kärsiviä potilaita kohdataan hoitotyössä. Sairaanhoitajilla on myös hyvä perusta jatkokouluttautua EMDR terapeutiksi. Tämä tutkimus tehtiin scoping review menetelmänä käyttäen induktiivista sisältöanalyysia. Tässä tutkimuksessa analysoitiin 9 artikkelia. Tutkimuksessa käytetty teoreettinen viitekehys oli Janice M. Morsen (PQQO) teoria kärsimyksestä, joka sopii tähän kontekstiin koska he jotka kärsivät Traumaperäisestä Stressihäiriöstä kokevat kärsimystä ja sietävät kunnes saavat hoitomenetelmän. Tutkimustulokset keskittyivät hoidon vaikutuksiin psyykkisen ja fyysisiin oireisiin, ja tulokset osoittivat, että hoidolla on parantavaa vaikutusta oireisiin.

The aim of this study was to get a better understanding of the Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy (EMDR) as a treatment method for PostTraumatic Stress Disorder (PTSD). The problem definition of this thesis was: What kind of effect does the EMDR therapy have on the symptoms of PTSD? Nurses will undoubtedly encounter patients with PTSD in their line of work. It is therefore necessary for them to have adequate knowledge and understanding of the disorder in order to be able to provide a good quality of care. Furthermore, as Finland receives new refugees yearly who suffer from PTSD it is now more common for nurses to encounter patients suffering from this disorder. Nurses are also in a good position to further educate themselves to become EMDR therapists. This study was done as a scoping review using an inductive content analysis approach. In this study R articles were analyzed. The theoretical framework used in this study was Janice M. Morse’s (PQQO) theory of suffering which was especially fitting in this context as those who suffer from PTSD experience suffering and enduring until they get a treatment. The study results focused on the treatments effect of the psychological and physical symptoms, results indicating that the treatment does have a healing effect on PTSD symptoms.

Format

Dissertation/Thesis

Language

Finnish

Author(s)

Pia Viitanen

Original Work Citation

Collection

Citation

“Effekten av eye movement desensitization och reprocessing terapin som behandling av posttraumatisk stressyndrom The effect of eye movement desensitization and reprocessing therapy in the treatment of post-traumatic stress disorder: A scoping review,” Francine Shapiro Library, accessed September 26, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/26214.

Output Formats